March 3, 2009

"Finding Zabel Yesayan" documentary filmBy invitation only, places are limited.

1 comment:

  1. ինչ լավ է . . վերջապես -- ուրեմն արդեն լրիվ պատրաստ է ֆիլմը: իսկ անգլերեն սուբտիտրերը դրեցիք???

    չես պատկերացնում թե ինչքան եմ սպասել այս օրվան . .

    ReplyDelete