October 8, 2018

Քոմբի գետ կոլեկտիվի հայտարարագիրը (ապրիլ 1977թ.)

Մենք Սև ֆեմինիստների կոլեկտիվ ենք, որն իր գործունեությունը սկսել է 1974 թվականից։ Այս ընթացքում մենք զբաղված ենք եղել մեր քաղաքականությունը սահմանելու և հստակեցնելու գործընթացով։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական գործունեություն ենք ծավալել խմբի շրջանակներում և համագործակցել այլ առաջադեմ կազմակերպությունների ու շարժումների հետ։ Ներկայումս ակտիվորեն պայքարում ենք ռասայական, սեռական, հետերոսեռական և դասակարգային ճնշումների դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ճնշման գլխավոր համակարգերը փոխկապակցված են՝ մեր առջև խնդիր ենք դրել զարգացնել միահավաք վերլուծություն և պրակտիկա։ Այս ճնշումների համադրությունը պայմանավորում է մեր կյանքը։ Սև կին լինելով՝ Սև ֆեմինիզմը տեսնում ենք որպես քաղաքական տրամաբանական շարժում՝ պայքարելու ընդդեմ այն բազում և միաժամանակյա ճնշումների, որոնց հետ բախվում են բոլոր գունամաշկ կանայք։

Այստեղ քննարկելու ենք հետևյալ չորս գլխավոր թեմաները․ 1) ժամանակակից Սև ֆեմինիզմի ծնունդը, 2) այն, ինչին հավատում ենք, այսինքն` մեր քաղաքականության կոնկրետ տիրույթը, 3) Սև ֆեմինիստներին համախմբելու առկա խնդիրները և մեր կոլեկտիվի կարճ պատմությունը, 4) Սև ֆեմինիստական խնդիրները և պրակտիկան։

1. Ժամանակակից Սև Ֆեմինիզմի ծնունդը

Նախքան Սև ֆեմինիզմի վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, ցանկանում ենք հաստատել, որ մեր սկիզբը տեսնում ենք աֆրո-ամերիկացի կանանց՝ գոյատևման ու ազատագրման համար մղած կենաց-մահու շարունակական պայքարի պատմական իրականության մեջ։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի (սպիտակ արական տիրապետության) նկատմամբ Սև կանանց ծայրահեղ բացասական վերաբերմունքը միշտ պայմանավորված է եղել նրանով, որ մենք անդամակցել ենք երկու ճնշված ռասայական ու սեռական կաստաների։ Ինչպես Անջելա Դեյվիսն իր «Մտորումներ ստրուկների համայնքում Սև կնոջ դերի շուրջ» հոդվածում մատնանշում է, Սև կանայք միշտ էլ մարմնավորել են (նույնիսկ եթե միայն ֆիզիկական դրսևորմամբ) սպիտակ արական տիրապետության հակառակորդի դիրքորոշումը, և թե՛ կտրուկ, թե՛ աննկատ եղանակներով ակտիվորեն դիմադրել են, որպեսզի այն չներխուժի իրենց և իրենց համայնքների մեջ։ Միշտ էլ եղել են Սև կին ակտվիստներ, ոմանք՝ հայտնի, ինչպես, օրինակ՝ Սոջըրնըր Թրութը, Հարիեթ Թաբմընը, Ֆրանսիս Է․ Ու․ Հարփըրը, Այդա Բ․ Ուելս Բարնեթը և Մերի Չըրչ Թըրելը, իսկ շատ շատերն էլ՝ անհայտ, որոնք կիսել են այն գիտակցությունը, որ իրենց սեռական ինքնությունը միակցված է ռասայական ինքնությանը, և որ այս բարդ ինքնությունն իրենց ամբողջ կյանքի իրավիճակն ու քաղաքական պայքարի կիզակետը դարձնում է յուրահատուկ։ Ժամանակակից Սև ֆեմինիզմն անթիվ սերունդների կրած անձնական զոհողությունների, պայքարատենչության և մեր մայրերի ու քույրերի կողմից արված աշխատանքի արդյունքն է։

[ընթացքի մեջ]


[Անգլերենից թարգմանեց Մարգո Գևորգյանը]
[բնագիրը տե՛ս այստեղ]