June 3, 2008

Այսօր Կահիրեի կենտրոնում

Այսօր Կահիրեի կենտրոնում եմ նկարել։ Նվիրում եմ Queer Yerevanin` բլոգի բացման առիթով։

Ջերմ՝ Անժելա (և ոչ թե Summer School for Curators:)))


No comments:

Post a Comment