October 15, 2009

what is} to take place | տեղի ունենալիք
>>> ու դեպի նորը

որի մասին երբեք չենք կարող խոսել որպես անցյալում եղած >>>>>


не «Делая Ереван загадочней» . . . а «остраняя ереван»!!!

1 comment:

  1. there is a blurb in tert.am about WHAT IS TO TAKE PLACE:

    http://tert.am/en/news/2009/10/16/takeplace/?sw

    >>>

    ReplyDelete