October 18, 2009

delirium

Ատամները փչացել են ոչ թե ծիծաղից, այլ անընդհատ թախիծը կուլ տալուց:

je lui dirai que sa façon de manger n’a rien à voir avec sa façon de se vêtir

Ես չկարողացա այդպես էլ մորս ասել, որ այդ կորած խաղալիքի մասերը թաքնված էին անկողնուս մի անկյունը, որտեղ ես փորցում էի չգնալ

Ma mère n’a point compris que le mal ne venait pas de lui mais de moi
Elle n’a jamais compris non plus que derrière les rideaux du salon, il y avait toujours la poussière rouge qui s’amassait malgré tout

“Ոտերիս մեջ է, այ էնտեղ հա ներքևը
Ինձ շատ է խանգարում բժիշկ
Չէ, ոչ մի բան չեմ արել
Հա դուք արեք
Ես չեմ կարող
Հանեք
Կոտրեք
Փչացրեք
Միայն խնդրեմ էլ չեմ ուզում հիշել”


Elle a crié fort, elle a arraché l’innocence derrière laquelle j’essayais de cacher ma honte.

Ես չգիտեմ, որն է ամենատխուրը, որ ես չկարողացա էդ բանը ասել, թե որ էդ բանը ինձ վաղուց արդեն ասելու բան չի թողել

Ca me gratte partout, cette chose sort de mes veines, empoisonne ma chair.
Ne me touchez surtout pas.
Ne me regardez pas.

Սև ու սպիտակ ֆոտոաբարատների մեջ նստած սպասում էի որ ինձ վերցնես վերնիսաժից:

1 comment:

  1. «Ոճրապարտ քաղաքը կը քնանար. ոտքի ելայ ու նայեցայ շուրջս երդիքներու վրայ, երկար, երկար ատեն: Ու իմ հպարտութիւնս ու իմ ատելութիւնս ա'յնքան սաստիկ զգացի որ չհամարձակեցայ անդրադառնալ անոր»:

    «Աւերակներու մէջ»-ի վերջին գլխից

    ReplyDelete