April 28, 2010

перевод тать(я)ны щепкиной-куперник

это будет много лет спустя -- может быть в 21-м, может быть в 22-м веке -- так, в 2125 году երեկ թարգմանում էի շկլովսկու տետիվայից ու 83րդ էջում հայտնաբերեցի տ. կուպեռնիկին какой нибудь критик -- вернее всего женщина [գրում ես sers, hamburum em marmind vor qun chuni, hamburum em matnerd vor erevi hima hangist chunen] захочет воскресить несколько забытых теней и начнет заниматься моими уцелевшими сочинениями գրածները չգիտեմ, բայց թարգմանությունները վատը չեն ей захочется знать, о чьих глазах писала я, кого ласкала в белые ночи, с кем скиталась по европе, свободная и счастливая, как ветер. . . но энциклопедические словари и сборники об этом будут молчать. только трепет и женственность переживаний немного заденут ее и в этих старомодных формах, после многовекового забвения. и она напишет прелестную статью, озаглавив ее 'забытая поетесса' կամ ասենք 'սապֆոյական թարգմանիչը' -- տեսնես ոնց անցավ հանդիպումդ սիրելիս, հաջողություն դասիդ ու լույսդ բարի!! լույսդ բարի!

AnumberofRussianwomenpoetsoftheearlytwentiethcentury,someof themSapphic,havebeenrestoredfromoblivionintoprint.Todaywecan reassessAdelaidaGertsyk,SofiaParnok,PoliksenaSoloviova,
andevenconvinceourselvesoftherealexistenceofCherubinade
Gabriak.YetTatianaLvovnaShchepkina-Kupernik(henceforthKupernik,1874-1952) wasinherprime,ifnotindisputablygreater,atleast moreadmired,notoriousandprolificthanallthese.Shealsooutlivedthem all.Areadingofherpublishedlyricalverse,collectedanduncollectedwillrevealatleasta dozenpoemswhichneitherAnnenskii,AkhmatovanorTsvetaevawould
havedisavowed,andtwonarrativepoems,oneautobiographicalandoneonthedeath
ofBlok,whichareimportantcontributionstothecanon.
Whatqualitiesanddefectsdoesherverserevealtoaccountforthesilencethatsurroundsher inevencomprehensivesurveysandanthologiesof Russianwomen'spoetry?

No comments:

Post a Comment