June 3, 2009

improv theater | take one

we're meeting with tata at the center's garden for improv theater on thursday at 1:00. first practice day. bring with you a line, excerpt or passage from a favorite book, play, etc, something that has an action and actors/speakers in it. should be short. will choose one of the excerpts and try our first improv play.

տատայի հետ հանդիպում ենք հինգշաբթի օրը, ժամը 1:00-ին, իմպրովիզային բեմադրության մեր առաջին փորձին: ձեզ հետ բերեք մի տող, հատված կամ մաս ցանկացած գրքից, պիեսից, կամ ուրիշ որևէ տեղից, որտեղ կան կոնկրետ գործողություններ ու գործող անձինք: կարճ մի բան: ընտրելու ենք մի հատված ու փորձ անենք զարուբյանի այգում:

1 comment:

  1. Shushan- This is wonderful! Let us know how the play turns out!

    ReplyDelete