May 24, 2010

տարօրինակելով թարգմանությունը no. 1մայիսի 28-ին, ժամը 7։00-ին հրավիրում ենք զարուբյանի 34, այս տարվա տեղի ունենալիքի ընթացքային նախահանդիպումներից առաջին ուրբաթին


«տարօրինակելով թարգմանությունը» թեմայի շրջանակում

քննարկում մելինէ տէր-մինասեանի հետ

"Translating Camera Lucida: Reflections on Photography by Roland Barthes"

No comments:

Post a Comment