January 8, 2009

ներկա


նվիրում եմ կարինե մացակյանին ով իր գործը նվիրել էր հարություն սիմոնյանին
հիմա չեմ կարող վիդեոն ամբողջովին դնեմ էս մի հատվածն է

No comments:

Post a Comment