May 31, 2010

Վերցրեք, կարդացեք, բաժանեք


«ՖԵՄԻՆԻՍՏ»-Ի ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ`

ՖԵՄԻՆԻԶՄԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ

բելլ հուքս . . . . . . . 11
Ֆե­մին­իս­տա­կան քա­ղաք­ա­կան­ու­թյուն. Ուր ենք հաս­ել

Հարցաքննողը` հարցաքննված. Զրույց Թրին Մին-հայի հետ . . . . . . . 16

Ջուդիթ Բաթլեր . . . . . . . 22
Կա­տա­րո­ղակ­ան ակտ­եր եւ գենդ­եր­ա­յին կա­ռուցվ­ածք. Ակ­նարկ Ֆեն­ո­մեն­ոլ­ոգ­իայ­ի եւ Ֆեմինիստական տե­սու­թյան մաս­ին

Քրիս Ինգրահամ . . . . . . . 38
Հարս չեն ծնվում. Ինչ­պես են հարսա­նիք­նե­րը կար­գա­վո­րում հե­տերո­սե­ռակա­նությունը


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ

Լորենս Վենուտի . . . . . . . 46
Թարգմանություն, հասարակություն, ուտոպիա

Գրա­կան արհեստա­նոց (մա­յիս­26 – հունիս 19, 2009) . . . . . . . 56

Արփի Ադամյան . . . . . . . 63
Թարգմանության սեւա­գիր

Հասմիկ Մանուկյան . . . . . . . 68
Գրառում­ներ թարգ­մա­նու­թյան մասին

Կանանց Կողմնորոշված Կանայք . . . . . . . 70
Տարօրինակելով թարգմանությունը

No comments:

Post a Comment