August 30, 2011

FAB news from Högkvarteret


WE ARE BACK!
Dear Stockhomos and everyone else,

Some of you might not have seen us since »The Divorce«, the 28th of May. Some of you might have forgotten all about us. Some of you might have been crying and craving for Högkvarteret to return. And some of you might have met us briefly at Konsthall C or Bio Rio this summer. We did say that you never know where or when we will appear again.

Today Högkvarteret is launching our new blog at www.hogkvarteret.se/ccc, presenting our new shape. We no longer give you six evenings of outstandingness at Närkesgatan 8 in Stockholm (thank God). But we do exist. And we do continue to be the Swedish headquarter for contemporary queer and feminist art. Our bags are packed with experiences from the past and visions of the future, and now we are going travelling.

Since May 2011 Högkvarteret exists as a curatorial collaborative collective, with an inexhaustible interest in the in-betweens, the transcending and the contradictory, and takes place in different sites, projects and forms. You will find us in Stockholm, Hökarängen, Bagarmossen, Malmö, Sarajevo, New York, Yerevan, Tblisi, in our blog, in this newsletter, in the shape of fanzines and books, and probably still a bit to much on Facebook.

During 2011-2012 we collaborate with and/or are proud to present artists, collectives and spaces like A.K Burns, A.L Steiner, Andrea Merkx, Anna Linder, Anna Åstrand, Barbara Hammer, Bio Rio, Clara Lopéz, Dynasty Handbag, Eli Levén, Elin Magnusson, Ester Martin Bergsmark, Galleri Lundh Åstrand, Imri Sandström, Jeanine Oleson, Jenny Grönwall, Kutterfugel, Konsthall C, Malin Arnell, Malmö Konsthall, Marit Östberg, MPA, Silvana Imam, Sofie Westerberg, Queering Yerevan, The Women’s Initiative Support Group, The Cure Foundation, The Silvershed, and probably many more to come.

Go visit our blog to find out more, at www.hogkvarteret.se/ccc. And if you wanna collaborate with us, hire us, invite us, present us, challenge us, please contact: 
info(at)hogkvarteret.se

And YES: We do have plans for a new permanent space.

August 21, 2011

MUSTACHE, Giorgi Okropiridse for QY

CREDITS
1. Photo by anonymous barwoman, New Gallery, რუსთაველის 48
2. Photo by Tatia Skhirtladze, Tbilisi, 18 Aug. 2011
3. Niko Pirosmani, Feast in a Gazebo

August 12, 2011

Անհաջող ձկնորսության լիցենզիա | A license for failed fishing

Մենք հպարտ ենք, որ ունենք (ան)ժամանակակից արվեստ, որը չի փոփոխվում ժամանակին կից կամ ժամանակների հետ;

Մենք հրճվում ենք «մեծ» ու գնալով «մեծացող» արվեստագետներով, ովքեր 2011ին ցուցադրում-ներկայացնում են նույն գործը, որ պատահաբար արվել էր 1998ին;

Մենք ծափահարում ենք հայ համադրողներին, որ «լճացման» արվեստով սադրանքի փորձեր են անում Եվրոպայի կենտրոնում:


We are proud to have (un)contemporary art that stays unchanged with time;

We are delighted to have “great” artists, who are becoming even “greater,” as they show/present the same work in 2011 that they accidentally did in 1998;

We applaud Armenian curators for their attempts at provocation with “stagnating” art in the heart of Europe.

August 8, 2011

Հատկապես այս օրերին՝ 1995ի աշնանը

>>>

(նույնիսկ այգիներում կանգնած ծառերն են դադարել աճելուց, կոտրվելով հեռավորության վրա ու դարձան սեփական ճյուղերով միմյանց դեմ)


(և իրոք կարծես այդ կեսը մոռացվում է, ոչ ոք դրանից հետո չէր ուզենա նույնքան քաղաքավարի լինել)

(հարցը զարթեցուցիչի հետ որևէ առնչություն չունի)

(և այսպիսով քո մեջ` սկսնակի հետ միասին, հին ձեռքն է ու քո տեղը հայտնվածներն իրենց բ(ա)նական լեզվով արտահայտվելու կարողությամբ գալիս են ակտիվորեն վիճարկելու հեռացածի հակասական ներկայությունը)

(ուրիշ ինչպես կարելի է կին ծնված լինելուն արձագանքել, եթե ոչ առևանգելով գալիքը)

(ազդանշան, որ պէտք է մեկնիմ, բայց ատիկա իսկապէս հազուադէպ երեւոյթ մըն է, որն ավելի քան հաճախ նրանց թողնում է, կարծես միայն հաստատելով)

(որ կա մեկ այլ ժամանակակցություն, ու խորհրդանիշների փոխարեն (ն)որմերին սկսել են փակցնել ընտրողների, «լրացուցիչ» քաղաքացիների ստորագրություններով ցուցակներ, սեփական տան, հողատարածքի, բնակարանի վաճառքի կամ վարձով տալու մասին հայտարարություններ և ինչու չէ, Օրեստես, թող այս գործն էլ կոչվի «Ցանկերով խաղ»)

(գուցե այդպես էր տարիներ առաջ եւ հոն կը պարզուէր ամբողջ տեսարան մը, որ դրուագ մը կը պատկերացնէր անկասկած, ըստ այն ըմբռնումի, որ ամեն պատկերացում պատմություն մը ունի պատմելիք և զուգահեռաբար կը չքանայ երբ անոր կողմը նայիս)

Ստացվում է, որ գործի իմաստն այլ էր քան նախատեսվածը

(ու որ նեղլիկ տ(ե)ղայնությունը շատ հեռուն չէր գնում և գնալ չէր էլ կարող, քանի որ չկար երկրի իսկական շահերի վրա հիմնված ծրագիր, գործողության եղանակ)

>>>

August 1, 2011

From Aram Jibilian

I did a performance event this morning with the artist Zefrey Throwell. Take a look and see what its all about! There will be a longer article in the times tomorrow. 


Video of me as museum guard in action:
http://video.nytimes.com/video/2011/08/01/arts/100000000976700/exposing-wall-street.html

Photos of me stripping....
WARNING: Parental guidance is advised!!! :))
http://www.metro.us/newyork/local/article/931439--ocularpation-stripping-down-wall-street

In this article, Aaron is the stockbroker they are referring to. Yes, he got arrested, but was only detained for a couple hours with a courtdate set for Oct. 12. Takin one for the art team!
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/08/01/bares-not-bulls-on-wall-street/?scp=1&sq=ocularpation%27&st=cse


--