July 1, 2008

պլակատ I


կանանց ռեսուրսային կենտրոնի սեռական բռնության դեմ պլակատների շարքից

2 comments:

  1. ասես զարուբյանի կանայք գրքից պոկված մի էջ լինի . . կամ "կինն ու խմբագիրը" ֆրագմենտի սրճարանի պլակատներից մեկը . .

    ReplyDelete
  2. Լուս, քո գործերի մելանխոլիան տեղափոխել ես պլակատի ժանր. Շատ լավ է. Ապրես!!!

    ReplyDelete