July 25, 2014

Եդեմական հանելուկ


- այն ինչ ժամանակակից ցուցահանդես է՝ հիմնված ոչ թե Թումանյանի «Եդեմական ծաղիկը» հեքիաթի վրա, այլ ֆեմինիստական վաղ շրջանի Ջուդի Շիքագոյի անընդօրինակելի «Ընթրիք երեկույթ» նախագծի վրա;

- այն ինչ հինունոր  ցուցահանդես է՝ համեմված Բաթլերյան վերնատառով ու հայկական գավառական տեսությամբ;

- այն ինչ ֆատալիստական ցուցահանդես է՝ երևակայված միայն «փորձանքի» ու «ձախորդության» սահմաններում և զրպարտված այսօրյա  միօրինակությանը։

1 comment:

  1. Hello, I'm the editor-in-chief of Like a Local magazine. We'll be in Yerevan in September to create our second issue and we'd love to get in contact with you and run a feature on the 'Queering Yerevan' collective and its current projects. How might we get in contact with you?

    Thanks!

    ReplyDelete