April 6, 2011

Անեծք (1905)
ԱՆԵԾՔ   սերնդին,                   որ   դեռ       ճորտական,

                              Գետնաքարշ            կյանքում        ապրում է       անհոգ

                                                     Հանցավոր կրքից                                              տենչերով վարձկան,

Ամոթ չի զգում                                                                                     մնալով անոք.

                            Վայելքի գրկին, ապրուստը խլել

                                                                           Ույժով    տկարի                                                            
                                                                                                      արդար                 վաստակից.

        Պատահած           դեպքում սողալ ու լիզել

                                                                                              Ձեռքերն         արյունոտ                                                          

                                                                                                                                   կորչելու  ահից։

ԱՆԵԾՔ   մայրերին                օրորոցի              մոտ

                                                              Սնոտի, ըստրուկ          
                                                                                               մտքերով չոքած.

                                                                                                      Եվ տրտում նանիկ-օրորին լացոտ,
Որ իր կաթի հետ երգով տխրամած

                               Տալիս է անբիծ, անարատ հոգուն, 
                                                                                          Ծորում է նորածիլ, թարմ երակներով
Իր հյութն ըստրուկ գիշերներն անքուն։

                      
                                                                           ԱՆԵԾՔ  քարոզչին, որ սուրբ սեղանից

         Անկշտում փառքի ծարավը դեմքին,

                                                                                Գոռոզ                  նայում է   լքված    զրկանքից,

Թշվառ     ամբոխի                    ակնապիշ խմբին
                                                                                                Եվ կեղծ, քմահաճ մեկնություններով

              Շոյում է տանջված, գգվանքի կարոտ

                                 Անվերջ                                                          տրորված         կյանքից անգորով,

                     Իր մոլոր հոտին . . .                      անեծք ու ամոթ . . .


ԱՆԵԾՔ   գործչին՝    խեղկատակ բախտի,

                    Կուրորեն           ջոկած         այն ընտրյալներին,
                                                                                                      Որ կեղծ                                                                                     
                                                                                                                   դիմակով սրբազան ուխտի,
                              
                                                                 Զինվոր են գրվել         և         իդեալներին

     Շահամոլությամբ միշտ խունկ են ծխում.
                                                                           Սակայն            իրական              կյանքի մեջ անճար,

                      Հեռու տանջանքից,                       
                                                            հեռու ամբոխից

Մութ անկյունների          որպես       սիրահար
                                                                              Փախչում են  լույսից
                                                                                                                     և  արդար  ոխից . . .

ԲԱՎ Է . . .        թող կորչի հիվանդ դարերի
                                                                                     Թողած    այն    ամեն    այլանդակություն.

          Փշրի   հիմնատակ   ըստրուկ   օրերի
                                                                              Գարշանքի   արժան 
                                                                                                                          ամեն   հատկություն։

2 comments: