March 1, 2011

ԵՎ ԴԱՐՁՅԱԼ ՓՈՂԻ ՄԱՍԻՆ

Գերտրուդ Ստայն

Շատ տարիներ առաջ, երբ Անգլիայում ստեղծվեց խորհրդարանը, այն հիմնականում կազմվեց որպեսզի սահմանափակեն թագավորի ազատ ծախսելու հնարավորությունը։

Հիմա բոլոր պետություններն ունեն խորհրդարաններ, բայց ով է կարողանալու զրկել խորհրդարաններին շատ ծախսելու հնարավորությունից։ Երբ մեկը սկսում է ծախսել, երբեք չի ուզելու զրկվել այդ հաճույքից։ Կդադարի միայն այն դեպքում, երբ մեկ ուրիշը կստիպի նրան դա անել։ Իսկ ով է սահմանափակելու կոնգրեսի ազատ ծախսելու հնարավորությունը։ Բոլորը պետք է մտածեն սրա մասին։

Ֆրանսիայում պալատը նույն բանն էր անում՝ անկանոն ձևով ծախսում, և բոլորը իրենց ձայնը տվեցին կոմունիստներին, հուսալով, որ կոմունիստները գոնե նրանց կսահմանափակեն։ Հիմա էլ շատերը կարծում են, որ կոմունիստների ղեկավարած պալատը կշարունակի նույն ձևով ծախսել և շատ ֆրանսիացիներ մտածում են վերադարձնել թագավորին, որն էլ գուցե կարողանա սահմանափակել ֆրանսիական խորհրդարանի ազատ ծախսելու հնարավորությունը։

Սա իհարկե խնդալիք է։ Խորհրդարանը ստեղծվեց թագավորի ծախսերը պակասեցնելու համար և հիմա ֆրանսիացիները մտածում են վերադարձնել թագավորին, որ նա թույլ չտա խորհրդարանին ծախսել բոլոր իրենց փողերը։

Միացյալ Նահանգներում, որտեղ Վաշինգտոնից հետո ոչ ոք չի կարող պատկերացնել թագավորի գոյացում, ով է սահմանափակելու կոնգրեսի ազատ ծախսելու հնարավորությունը։ Որ նրանք չեն դադարելու ծախսել, դա հաստատ է։ Սրա մասին պետք է բոլորը մտածեն։ Ով է նրանց սահմանափակելու։

"More About Money" by Gertrude Stein.

Ստայնի փողի մասին ակնարկների շարքից, տպագրվել է 1936ի հունիսից հոկտեմբեր ամիսներին, Saturday Evening Post թերթում։ Անգլերենից թարգմանեց Շ. Ավագյանը։

No comments:

Post a Comment